Welkom bij de Stichting Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen

Onze stichting beheert in opdracht van apothekers uit het Rijk van Nijmegen een digitaal netwerk van apotheken: het Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen.

Veiliger geneesmiddelgebruik door digitale uitwisseling van geneesmiddelgegevens

Per jaar komen 90.000 mensen door verkeerd geneesmiddelgebruik in een ziekenhuis terecht. Goede en snelle uitwisseling van uw geneesmiddelgegevens kan helpen dergelijke fouten te voorkomen. Daarom zijn de apotheken in Nijmegen en omgeving aan elkaar verbonden via een computernetwerk: het Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen. Het netwerk biedt de aangesloten apotheken de mogelijkheid gegevens over uw geneesmiddelgebruik bij uw eigen apotheek op te vragen. Dit is van belang als u niet in de eigen apotheek kunt komen, bijvoorbeeld tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten. Zo kan de waarnemende apotheek controleren of een nieuw geneesmiddel samen gebruikt kan worden met middelen die u nu gebruikt volgens de computer van uw eigen apotheek. Ook waarschuwt het systeem indien bij uw apotheek allergieën of aandoeningen bekend zijn die het gebruik van bepaalde geneesmiddelen uitsluiten. Deze informatie helpt de kans op onnodige fouten door verkeerd geneesmiddelgebruik te verminderen.

Hoe werkt het Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen?

Via een beveiligd en besloten netwerk zijn de deelnemende apotheken in Nijmegen e/o digitaal aan elkaar gekoppeld. Via een centrale patiëntenindex kunnen aangesloten apotheken tijdens de dienst opzoeken bij welke apotheek u bent ingeschreven om daar vervolgens uw geneesmiddelgegevens op te vragen. Via hetzelfde netwerk sturen de apotheken bovendien informatie over de afgeleverde geneesmiddelen weer terug naar de apotheek waar u bent ingeschreven. Hierdoor blijft uw geneesmiddelendossier altijd compleet en uw medicijngebruik wordt optimaal bewaakt. In de nabije toekomst zullen ook de Nijmeegse huisartsenpost en aangesloten ziekenhuizen het systeem kunnen raadplegen tijdens een ziekenhuisopname.

Welke gegevens worden geregistreerd?

In de centrale patiëntenindex worden alleen administratieve gegevens geregistreerd van patiënten die in de regio Rijk van Nijmegen in een apotheek ingeschreven staan. Deze gegevens bestaan uit uw naam, adres, geslacht, woonplaats, geboortedatum, verzekeringsnummer en uw apotheek van inschrijving. Via deze index kan de waarnemende apotheek nagaan bij welke apotheek u bent ingeschreven om daar verdere gegevens op te vragen als die bekend zijn. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die u op dat moment gebruikt of bepaalde overgevoeligheden of aandoeningen die een risico kunnen vormen voor gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Deze gegevens blijven dus altijd bij uw eigen apotheek en worden nergens anders vastgelegd.

Meld belangrijke gegevens altijd bij uw eigen apotheek

Voor een goede werking van het systeem is het van belang dat uw belangrijke gegevens steeds bij één apotheek bekend zijn en bijgehouden worden. Deze apotheek is uw bronapotheek. Dit zal meestal de apotheek zijn waar u het vaakste komt, de keuze is aan u. Zorg ervoor dat deze apotheek steeds bekend is met uw laatste gegevens over eventuele aandoeningen, allergieën, zwangerschap, gebruik van andere geneesmiddelen en uw laatste adresgegevens. Zo blijft uw geneesmiddeldossier actueel en betrouwbaar en zijn uw actuele gegevens oproepbaar bij eventuele vragen of noodsituaties. Zorg ervoor dat u zich laat uitschrijven als u naar een andere apotheek verhuist. Dit voorkomt dat uw gegevens in meerdere apotheeksystemen geregistreerd worden, waardoor een sluitende digitale bewaking van uw geneesmiddelgebruik niet meer mogelijk is via het Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen.

Deelnemende apotheken

Bij OZIS Rijk van Nijmegen zijn openbare apotheken in de regio Rijk van Nijmegen aangesloten. Ook zullen in de nabije toekomst de Nijmeegse huisartsenpost tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten en de ziekenhuizen in de regio toegang krijgen bij een eventuele ziekenhuisopname. Klik hier voor een volledig en actueel overzicht van alle deelnemende zorgverleners. Het netwerk en het centrale bestand worden beheerd door de Stichting Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen (OZIS RvN) in opdracht van de aangesloten apotheken. Alleen apothekers en assistenten van de aangesloten apotheken hebben inzage met als doel uw geneesmiddelgebruik te bewaken als u niet in de eigen apotheek kunt komen.

Privacy, uw goed recht

Uw privacy is een belangrijk recht en is dan ook bij wet geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet geeft u het recht uw opgeslagen gegevens in te zien, te laten verbeteren, verwijderen of af te laten schermen. U kunt altijd uw eigen apotheek inzage vragen in uw dossier, nieuwe gegevens laten toevoegen of wijzigen of navragen wie uw gegevens heeft ingezien. De aangesloten apotheken werken allemaal volgens een privacyreglement waarin alle maatregelen zijn vastgelegd over de verwerking van uw gegevens. U kunt dit privacyreglement hier downloaden (PDF). Een programma om PDFs te bekijken kunt u hier downloaden.

Als u desondanks bezwaren heeft tegen inzage van uw gegevens door andere zorgverleners dan kunt u uw gegevens laten afschermen. U moet zich dan wel realiseren dat uw geneesmiddelgebruik niet digitaal bewaakt kan worden en uw apotheek beveelt dit dan ook niet aan. Bezwaar indienen tegen inzage van uw gegevens kunt u via een formulier dat u bij uw eigen apotheek kunt opvragen en inleveren. U kunt dit bezwaarformulier ook hier downloaden (MS Word formaat).

Laat u uw gegevens blokkeren, dan raden wij u aan ervoor te zorgen dat u een actueel medicatieoverzicht meeneemt bij bezoek aan een arts of voorschrijver. Dit kunt u ophalen bij uw eigen apotheek.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen over het Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met uw apotheker. Ook kunt u de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (http://www.cbpweb.nl/) raadplegen.

Contactadressen

Voor alle vragen over OZIS RvN kunt u terecht bij uw eigen apotheek.

Stichting Open Zorg Informatiesysteem Rijk van Nijmegen
Antwoordnummer 6021
6581 ZX Malden

E-mail: info@ozisrvn.nl